Prijava takmičara


  Ovo će biti korišteno ukoliko ima više takmičara
  sa istim imenom i prezimenom


  Ponesi dokument sa ovim brojem da dokažeš identitet
  u takmičarskom centru.


  Ovo neće biti objavljeno.


  Adresa je potrebna radi potencijalnih pisama koje bi
  organizator mogao slati takmičarima. Ovo neće biti
  objavljeno.


  Adresa je potrebna radi potencijalnih pisama koje bi
  organizator mogao slati takmičarima.


  Ukoliko si član nekog kluba ili štafetnog tima
  unesi puno ime.


  Unesi lični rekord za odabranu distancu.


  Unesi kontakt koji će biti dostupan u toku trke.
  Ovu osobu ćemo zvati ako ti se slučajno nešto nepredviđeno
  desi. Ovde treba da bude bar jedno ime i broj telefona.


  Posebna poruka ili napomena za organizatora.

  Scroll to top
  EnglishSerbian